Vote!

Są środki na aktywizację dla bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Lubartowie zaprasza do składania wniosków oraz do kontaktu z doradcami klienta w sprawie aktywizacji osób bezrobotnych, w szczególności: • staże i prace interwencyjne tel. 81 852 65 44, • refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego tel. 81 852 65 43, • dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia tel. 81 852 65 44, • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej tel. 81 852 65 23, • bon na zasiedlenie tel. 81 852 65 40, • szkolenia tel....

read more...

Share |

Published By: Lubartowiak - 3 days ago