Vote!

Program SKS w II LO

Od września 2020 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie systematycznie odbywały się pozalekcyjne zajęcia sportowe dla chętnych uczniów szkoły w ramach Ogólnopolskiego Programu „SKS”. Zajęcia sportowe były również realizowane podczas trwania pandemii, oczywiście zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz z wszystkimi wytycznymi Ministerstwa Sportu. Zajęcia prowadził nauczyciel wychowania fizycznego w II LO Marcin Świderek. Sportowe spotkania dotyczyły głównie piłki siatkowej. Warto wspomnieć, że cieszyły się one dużym zainteresowaniem uczniów szkoły. Dla większości z nich była to jedna z niewielu form aktywności sportowej w tym trudnym czasie,...

read more...

Share |

Published By: Lubartowiak - 3 days ago