Vote!

Program restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali z zasobu Gminy Miasto Lubartów

W dniu 29 września 2020 r. Rada Miasta Lubartów podjęła uchwałę Nr VIII/179/2020 w sprawie przyjęcia  programu restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego  z 2020 r. poz.5016. Przyjęte rozwiązania umożliwiają najemcom i użytkownikom komunalnych lokali mieszkalnych, po spełnieniu określonych w uchwale warunków, częściowe lub całkowite umorzenie zaległości czynszowych. Uchwała przewiduje kilka wariantów skorzystania z Programu, od umorzenia 40% zadłużenia do umorzenia nawet 100% zaległości. Przy częściowym umorzeniu zadłużenia użytkownik lokalu zobowiązany jest do spłaty pozostałej...

read more...

Share |

Published By: Lubartowiak - 7 days ago