Vote!

Obóz integracyjny uczniów II LO

Ponad 300 osób na jednym obozie, wspólne zabawy, konkursy, zadania, dyskoteka – to wyzwanie, którego podjęło się II Liceum Ogólnokształcące im. P. Firleja w Lubartowie. Szkoła tradycyjnie, już po raz trzynasty, na początku września zorganizowała obóz integracyjno-adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych. W dniach 6 -7 września nad Jeziorem Bialskim najmłodsi uczniowie II LO integrowali się ze swoimi rówieśnikami, wychowawcami i innymi przedstawicielami grona pedagogicznego. Konkurencje dla wszystkich zostały przygotowane przez nauczycieli – Justynę Świderską-Niedobit oraz Konrada Pciana. Pierwszy blok zadań miał na celu lepsze poznanie uczniów w obrębie własnej klasy...

read more...

Share |

Published By: Lubartowiak - Wednesday, 11 September