Vote!

Lepsza gospodarka wodna w Lubelskiem

Nowe sieci wodociągowe, oczyszczalnie i stacje uzdatniania wody przyczynią się do poprawy jakości wód na terenie województwa. Modernizacja infrastruktury i budowa nowych punktów związanych z gospodarką wodną ma rozwiązać problemy mniejszych aglomeracji, a także zwiększyć dostępność zbiorczych systemów kanalizacyjnych. W ramach działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa na inwestycje przeznaczono ponad 330 milionów złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do realizacji wybrano już prawie sto projektów. To ważny krok na drodze do usprawnienia lubelskiej gospodarki wodno-ściekowej....

read more...

Share |

Published By: Dziennik Wschodni - Friday, 10 August, 2018