Vote!

Kampania „Przeciw przemocy”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubartowie – członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  i grup roboczych w dniach 19.11.2020 – 10.12.2020 r. prowadzą kampanię informacyjno – edukacyjną  o nazwie Lubartowska Kampania „PRZECIW PRZEMOCY”. Głównym celem kampanii jest dotarcie do społeczności lokalnej z jak najszerszą celowaną informacją upowszechniającą problematykę przemocy w rodzinie, oraz przekazanie informacji o instytucjach świadczących pomoc rodzinie uwikłanej w przemoc. Jednym z działań podejmowanych w czasie kampanii jest zamieszczanie na łamach lokalnej prasy  „Lubartowiak” cyklu opracowanych artykułów traktujących o przemocy. Polecamy pierwszy z nich: „Kochaj,...

read more...

Share |

Published By: Lubartowiak - Saturday, 21 November