Uwagi prawne

Prezentowane na stronie treści są własnością prywatną i podlegają ochronie praw autorskich. Nieautoryzowane kopiowanie, powielanie, modyfikacja i publikacja obrazów oraz prezentacji stanowi naruszenie prawa. Ponieważ jednym z podstawowych celów tej strony jest popularyzacja miasta Parczewa, w szczególności jego walorów turystycznych i zasobów gospodarczych w pełni dopuszczalnym jest „linkowanie” strony głównej portalu oraz adresów poszczególnych podstron „html” w sieci www oraz ich zamieszczanie w publikacjach ukazujących się drukiem. Jednocześnie zastrzega się możliwość zmiany lub usunięcia aktualnie ustalonej adresacji poszczególnych stron.

Zamieszczone panoramy Parczewa koncentrują się na zobrazowaniu jego topografii oraz charakteru zabudowy. Wybór miejsc wykonania panoram był uwarunkowany chęcią pokazania jak największej powierzchni miasta , przy zachowaniu ciągłości wirtualnej wycieczki. W związku z tym jako punkty wycieczki wybierane był skrzyżowania oraz miejsca wzajemnie ze sobą sąsiadujące, a zapewniające „kontakt” wzrokowy. W żadnym wypadku nie wybierano jako lokalizacji sąsiedztwa konkretnych prywatnych posesji, zabudowań, osób czy mienia. Jeśli odnajdujecie Państwo na którejś panoramie własny dom, samochód, czy swoją sylwetkę jest to sytuacja zupełnie przypadkowa i wynikająca z przyjętego powyżej klucza.

Szanując prawo do prywatności i ochrony wizerunku, w trakcie wykonywania fotografii starałem się unikać pokazywania z bliska nadchodzących osób oraz przejeżdżających samochodów, a czytelne rejestracje pojazdów zaparkowanych zostały zatarte lub zmienione.

W przypadku przeoczenia jakiegoś szczegółu proszę o informację na podany adres kontaktowy poczty elektronicznej.

Za  treść zamieszczonych materiałów reklamowych odpowiadają osoby i firmy zlecające ich publikację.

Dodaj komentarz