Dziś mamy : 05-05-2015
wschód słońca: 04:54, zachód słońca: 19:59, długość dnia: 15:05
Informacje z Parczewa i regionu
przewiń >>
 • Wolnostojący, 6 pokoi, 256m2, 3-piętrowy,Parczew, ul. Broniewskiego Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Powierzchnia: 256m2 Liczba pokoi: 6 Cena : 390 000 PLN, 1 523 PLN/m2 Data: 04.05.2015 domy sprzedam lubelskie domy sprzedam domy sprzedam warszawa nieruchomości
 • Profilaktyka z raperem w II LO Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  W poniedziałek 27 kwietnia w II Liceum Ogólnokształcącym im. P. Firleja w Lubartowie miało miejsce osobliwe spotkanie profilaktyczne uczniów klas pierwszych i drugich z raperem Dobromirem „Mak” Makowskim. „Mak” to pabianiczanin, raper, autor projektu muzycznego „NieBoRap”. Makowski stanowi przykład osoby, która odnalazła cel i sens swojego życia. Jest autentycznym, żywym świadectwem nawrócenia. Dobromir „Mak” Makowski promuje antynarkotykowy projekt „RapPedagogia”. Jest to człowiek, który bardzo przekonująco mówi o przebaczeniu w kontekście swoich trudnych życiowych przejść. Raper miał rodziców, którzy nadużywali alkoholu. Matka często podejmowała próby samobójcze, nie potrafiła zajmować się Dobromirem i jego rodzeństwem, dzieci były bite i zaniedbane, trafiały do różnych ośrodków opiekuńczych. Traumatyczne doświadczenia, bieda i upokorzenia, doprowadziły do tego, że młody „Mak” zaczął brać narkotyki, otarł się o śmierć i więzienie. Niebezpieczne używki, rozboje, kradzieże i awantury stały się dla niego sposobem na życie. Dziś jeździ po Polsce i rapując opowiada, że można żyć lepiej. Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego, pedagogiem i wychowawcą. Swoim świadectwem przedstawia całą drogę wyjścia z ciemności, przez wiarę do przebaczenia. Na spotkaniu z młodzieżą II LO przekonywał nie tylko słowem, ale i muzyką. Śpiewał razem ze swoim kolegą Piotrkiem, który podobnie jak Dobromir wyszedł na prostą i teraz daje świadectwo życia bez palenia, narkotyków i alkoholu. Makowski potrafił zachęcić uczniów do uczestniczenia w proponowanych przez niego doświadczeniach. Dzięki oryginalnym zadaniom, krótkim wymianom myśli i ciekawym komentarzom młodzież uświadomiła sobie, że życie jest największą wartością i nigdy nie można nikogo uznać za przegranego. AO
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Ostatni, przedwojenny burmistrz Lubartowa, podpułkownik Jan Stanisław Jastrzębski, to kolejna postać, o której wspomnienie pozostanie na kartach Księgi „Pamięć i Zobowiązanie”. W dniu 3 maja, podczas uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja, oficjalnie dołączył on do grona osób zasłużonych dla naszego miasta. Niedzielne obchody trzeciomajowe rozpoczęły się w Lubartowie o godz. 10 przemarszem pocztów sztandarowych spod Urzędu Miasta Lubartów do Bazyliki. Gospodarz, ks. proboszcz Andrzej Majchrzak przywitał wszystkich przybyłych, a uroczystość rozpoczął hymn narodowy w wykonaniu orkiestry OSP. Na wstępie głos zabrał Burmistrz Janusz Bodziacki. – Pamięć o przodkach jest miarą naszej kultury i nas samych. Dnia 11 listopada 2011 zainaugurowaliśmy Księgę „Pamięć i Zobowiązanie”, do której wpisujemy tych naszych mieszkańców, którzy swoją działalnością zawodową i społeczną wybitnie przyczynili się do rozwoju miasta, lub szczególnymi osiągnięciami rozsławiali jego imię – powiedział. – Dziś do tej księgi, w dniu 3 maja, wpisujemy burmistrza Lubartowa, podpułkownika Jana Stanisława Jastrzębskiego. Doktor Ewa Sędzimierz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu UM Lubartów, przybliżyła zgromadzonym postać ostatniego, przedwojennego burmistrza. Część muzyczno – literacką zaprezentowali uczniowie ZS nr 2 im. ks. Pawła Karola Sanguszki. Podziękowania za występ uczniów na ręce Anny Wójtowicz złożył ks. Andrzej Majchrzak. Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła: – Gromadzimy się tu w poczuciu obowiązku, miłości do Ojczyzny i wdzięczności do naszych przodków – twórców Konstytucji 3 Maja. Wyrażam nadzieję, że ten kompromis, który doprowadził do stworzenia konstytucji, będzie obecny także w naszym życiu. Ks. Damian Fleszer z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w swoim słowie zwrócił uwagę na to, że każda władza powinna być służbą. Pytał też, w jaki sposób my, Polacy, traktujemy naszą Ojczyznę. Stwierdził, że z tym patriotyzmem jest bardzo różnie. – Mam czasem wrażenie, że nam, Polakom, trudno jest dogodzić – powiedział. – Często zauważamy to, co jest niedobre, zamiast widzieć to, co jest dobre. Cytując ks. prymasa Stefana Wyszyńskiego wskazał, że pierwsza po Bogu miłość należy się Ojczyźnie. Na zakończenie zachęcał do postawy patriotycznej i udział w wyborach. Stwierdził, że gdyby przedstawiciele naszych władz lokalnych, samorządowych, państwowych, opierali służbę narodowi o Ewangelię, nasza Ojczyzna byłaby rajem. W samo południe rozpoczął się koncert na placu przed ratuszem. Orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej pod dyrekcją Katarzyny Ogrodowskiej rozpoczęła koncert hymnem Lubartowa. Zabrzmiała składanka 8 utworów. – Duma Lubartowa, naszej małej Ojczyzny – tymi słowami Janusz Bodziacki podziękował za prawie godzinny występ Orkiestry OSP Lubartów. Radosław Ozonek
 • Sylwetka Jana Stanisława Jastrzębskiego Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Jan Stanisław Jastrzębski herbu ŚLEPOWRON (1892 – 1940) Urodził się 23 kwietnia 1892 roku w Samborze (zabór austriacki) w rodzinie Olimpii i Mariana Jastrzębskich. Ukończył studia prawnicze. Od roku 1918 służył w wojsku polskim. Awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r., uczestniczył m.in. w działaniach wojny polsko – bolszewickiej. Służył kolejno w: 6 pułku artylerii polowej, Oddziale I Sztabu Generalnego Wojska Polskiego a następnie jako inspektor dowództwa Okręgu Korpusu nr VI we Lwowie. Został awansowany do stopnia majora ze starszeństwem z 1 lipca 1925 r. Następnie pełnił funkcję dowódcy dywizjonu 2. Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach. W roku 1928 został zweryfikowany w Korpusie Oficerów Artylerii z lokatą 14 i przeniesiony w stan spoczynku. Zamieszkał w Lublinie. W 1934 został zweryfikowany w Korpusie Oficerów Artylerii z lokatą 8. Był trzykrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Jan Jastrzębski był żonaty z Jadwigą z domu Stefanowską, córką Marii i Jana Stefanowskich, miał jednego syna Bohdana Michała urodzonego 29 września 1929 r. w Kielcach. W latach 1935 -1939 J. Jastrzębski pełnił funkcję burmistrza Lubartowa. Został następcą zmarłego w październiku 1934 r. Adama Lipskiego. Wybrany przez Radę Miasta 20 grudnia 1934 r. (za jego kandydaturą głosowało 12 na 13 radnych), zatwierdzony decyzją wojewody lubelskiego, powołany został zarządzeniem starosty powiatowego z dn. 4 stycznia 1935 r. Już w pierwszych dniach stycznia Jastrzębski przejął czynności urzędowe w mieście. W sposób oficjalny stało się to na posiedzeniu Rady Miasta w dniu 7 stycznia 1935 r., kiedy to w obecności starosty Konstantego Kossobudzkiego odbyło się zaprzysiężenie nowego burmistrza. Obejmował swą funkcję w niezbyt sprzyjającym dla miasta okresie. Zwracał na to uwagę w swoim wystąpieniu na sesji starosta Kossobudzki, wskazując na ogromne zadłużenie miasta i apelując jednocześnie do radnych o zgodną współpracę. Swój urząd Jastrzębski pełnił niecałe cztery lata. Zapisał się jednak w dziejach Lubartowa jako prężny gospodarz. Zabiegał o pozyskanie wsparcia finansowego m.in. z Funduszu Pracy na dokończenie miejskich inwestycji (robót drogowych, remontu rzeźni, wykończenia budynku szkoły powszechnej i hal targowych). Z Jego inicjatywy i po konsultacjach z mieszkańcami, w ramach tzw. „konferencji obywatelskiej” podjęto decyzję o wykupieniu na własność dóbr posanguszkowskich, tj. parku wraz z pałacem, będącym już wówczas – po pożarze w 1933 r. – ruiną , oranżerią i przylegającymi zabudowaniami. Po renowacji, dnia 12 czerwca 1938 r. odbyło się uroczyste otwarcie parku i przekazanie go do użytku mieszkańcom. Dzięki ogromnym staraniom Burmistrza uporządkowano stan miejskich finansów. Kolejne lata 1936, 1937 i 1938 zamknięto nadwyżką, pokrywającą niedobory z poprzedniego okresu. Rada Miasta kilkakrotnie jednogłośnie wyrażała podziękowania dla „pracowników miejskich” i samego burmistrza za czynione w tym względzie starania. Podkreślano osobistą inicjatywę, zaangażowanie, usilną pracę i znaczące zasługi Jastrzębskiego nad ugruntowaniem spraw finansowych i gospodarczych. Sam zresztą dawał przykład wsparcia miejskich finansów rezygnując, jako mieszkaniec tego miasta, w kwietniu 1937 r. z przysługującego mu dodatku w postaci darmowego światła i opału. Radni doceniali Jego zaangażowanie w sprawy miejskie, kilkakrotnie przyznając specjalne dodatki (np. za nadzór nad przedsiębiorstwami miejskimi) i nagrody. Kiedy w 1938 r. Wydział Powiatowy unieważnił uchwałę rady w sprawie nadzwyczajnych wydatków poniesionych przez burmistrza, radni jednogłośnie wsparli Go wskazując, że działał za ich wiedzą, zgodą i upoważnieniem, dla dobra miasta („miał zrobić wszystko aby nieruchomość –pałacowa – nie dostała się w obce ręce a jako mająca zasadnicze znaczenie dla rozwoju miasta przeszła na własność Lubartowa”). Za kadencji Jastrzębskiego dokończono budowę kilku znaczących inwestycji miejskich, w tym uruchomionego jesienią 1935 r. domu kąpielowego, hali targowej z kinoteatrem miejskim czy budynku szkoły powszechnej. Burmistrz zaangażował się w działania mające przywrócić w mieście szkołę średnią. Wszedł w skład komitetu organizującego Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum, a już po jego powstaniu był delegatem miasta w tym gremium, zabiegał w Lublinie i Warszawie o stworzenie warunków do otwarcia szkoły, co stało się możliwe dnia 1 września 1938 r. Po latach przerwy Lubartów ponownie miał swoją szkołę średnią. W okresie sprawowania przez Jastrzębskiego funkcji burmistrza kontynuowano też, zapoczątkowane wcześniej, prace porządkujące infrastrukturę miejską, w tym: brukowanie ulic, ich nazewnictwo i numerację domów oraz budowę zbiorników i studni artezyjskich. Podjęto decyzję o budowie miejskiego targowiska, wykupując na ten cel grunty od prywatnych właścicieli. Zadbano o rozwój miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej przekazując środki na przebudowę remizy i zakup nowego sprzętu gaśniczego. Jako zawodowy żołnierz zadbał, by Miasto, zwłaszcza w tak trudnym politycznie czasie, doceniało znaczenie i honorowało wojsko polskie. „Za zasługi położone wokół pracy nad wyszkoleniem i wychowaniem obywatelskim synów miasta Lubartowa, którzy odbywali czynną służbę” decyzją Miejskiej Rady nadano 11 maja 1938 r. honorowe obywatelstwo lubelskiemu 8. Pułkowi Piechoty Legionów. Natomiast dnia 18 marca 1939 r. na specjalnym otwartym posiedzeniu rady w obecności ponad 300 mieszkańców miasta honorowym obywatelem Lubartowa został Marszałek Edward Rydz – Śmigły. Burmistrz stał też na czele wielu działających w mieście stowarzyszeń i organizacji, np. Związku Byłych Rezerwistów i Związku Oficerów Rezerwy, Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Funduszu Obrony Narodowej. Był prezesem Okręgowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej. Jego żona – Jadwiga przewodniczyła wielu organizacjom nakierowanym na pomoc i wsparcie rodziny w tym m.in. szkolnej Opiece, organowi społecznemu mającemu wspomagać działania miejskiej oświaty czy zorganizowanemu w 1935 roku Kołu Przyjaciół Harcerstwa, wspierającemu działania prężnie rozwijających się w Lubartowie drużyn. Burmistrz podejmował też próby pozyskania nowych środków, zabiegał o wsparcie dla wielu przedsięwzięć i projektów, mogących podnieść poziom gospodarczy i przyczynić się do rozwoju miasta. Reprezentował Lubartów na forum Związku Miast Polskich i różnorodnych organizacji i stowarzyszeń. Za poparciem Rady czynił starania by sprowadzić do Lubartowa „duże zakłady, które mogłyby spowodować rozwój miasta pod każdym względem (w 1939 r. rozważano propozycję warszawskiej spółki akcyjnej Siła i Światło lub włókienniczej firmy PASAMON – wojna zniweczyła te plany). Po wybuchu II wojny światowej Jan Jastrzębski został zmobilizowany i przydzielony do dowództwa Okręgu Korpusu nr II w Lublinie. Po kampanii wrześniowej i agresji ZSRR na Polskę aresztowany przez Sowietów został przewieziony do obozu w Starobielsku i zamordowany wiosną 1940 r. Nieznana jest dokładna data Jego śmierci. Konwoje z obozu starobielskiego organizowano od 5 kwietnia do 12 maja 1940 r. Jeńców dowożono do Charkowa, a ze stacji kolejowej samochodami do wewnętrznego więzienia NKWD, tu po identyfikacji wiązano im ręce, wprowadzano do sali, w której wystrzałem w kark pozbawiano życia. Ciała zamordowanych nocą wywożono i grzebano w zbiorowych mogiłach pod Charkowem, 1,5 km od wioski Piatichatki. Od 17 czerwca 2000 r. Jan Jastrzębski spoczywa na cmentarzu ofiar totalitaryzmu w Charkowie. Symboliczna mogiła znajduje się również na Starych Powązkach w Warszawie. Dnia 5 października 2007 r. Minister Obrony Narodowej awansował go pośmiertnie do stopnia podpułkownika (decyzja Nr 439/MON Ministra Obrony Narodowej z 5.10.2007 r. w sprawie mianowania oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze na kolejne stopnie oficerskie). Awans ogłoszono 9 listopada 2007 r. w Warszawie w trakcie uroczystości „Katyń Pamiętamy – Uczcijmy Pamięć Bohaterów”. W ramach akcji „Katyń… Ocalić od zapomnienia” został zasadzony Dąb Pamięci Jana Jastrzębskiego przy Zespole Szkół w Wohyniu. Rodzina burmistrza Jastrzębskiego pozostała w Lubartowie a wobec braku możliwości utrzymania się w roku 1942 zamieszkała w Warszawie. Syn Bohdan po wojnie ukończył studia wyższe inżynierskie. Był znanym -urbanistą, działaczem samorządowym, w latach 1990-1997 pełnił funkcję wojewody warszawskiego. Zmarł w Warszawie 11 lipca 2000 r.
 • Medykalia 2015: Patrycja Markowska i Pidżama Porno na zakończenie (ZDJĘCIA) Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  W niedzielę na Medykaliach wystąpiła Patrycja Markowska i Pidżama Porno. Te koncerty zakończyły imprezę studentów Uniwersytetu Medycznego, WSPA i WSSP.
 • Medykalia 2015: Patrycja Markowska i Pidżama Porno na zakończenie (ZDJĘCIA, WIDEO) Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  W niedzielę na Medykaliach wystąpiła Patrycja Markowska i Pidżama Porno. Te koncerty zakończyły imprezę studentów Uniwersytetu Medycznego, WSPA i WSSP.
 • Szerokopasmowy internet na Lubelszczyźnie na ostatniej prostej Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  2908 km sieci szerokopasmowej połączy ze światem 92 proc. mieszkańców regionu. Do wybudowania zostało 50 km. Prace potrwają do 31 maja.
 • Fundusze Europejskie Nowe rozdanie. Dni Otwarte Funduszy Europejskich Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Już po raz drugi w całej Polsce, w dniach 7-10 maja, odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To świetna okazja, żeby odwiedzić miejsca popularne i te mniej znane, na co dzień niedostępne. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to także koncerty, rajdy rowerowe, pikniki europejskie. To również możliwość zobaczenia, jak zmienia się nasze otoczenie dzięki środkom unijnym. We wszystkich wydarzeniach można wziąć udział bezpłatnie lub ze zniżką.
 • Matura 2015: Polski na początek (ODPOWIEDZI, ARKUSZE, ZDJĘCIA) Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Ruszyła matura 2015. Abiturienci rozpoczęli w poniedziałek zmagania z językiem polskim. Po południu na naszej stronie znajdziecie arkusze egzaminacyjne i odpowiedzi na pytania opracowane przez nauczycieli Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego im. Paderewskiego w Lublinie.
 • Koncert Dawida Kwiatkowskiego w Zamościu. Członek zespołu spadł z dachu hotelu Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  W sobotę koncert w Zamościu grał Dawid Kwiatkowski. Pobyt w naszym regionie nie zakończył się jednak dobrze dla jednego z członków jego zespołu. 29-latek wyszedł na dach hotelu przez okno i spadł. Mężczyzna trafił do szpitala.
 • Diamenty Lublina 2015: Szukamy muzycznych talentów! Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Śpiewajcie polskie piosenki. Nagrywajcie "demówki". Powstanie z nich przebojowa płyta "Diamenty Lublina 2015".
 • Włamywał się do samochodów na Czubach. Przed policją próbował ukryć się w aucie Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Policjant w drodze do pracy zatrzymał włamywacza, który próbował okraść zaparkowany samochód. Sprawca to 37-letni mieszkaniec Lublina. Śledczy udowodnili mu już osiem kradzieży.
 • Dzień św. Floriana, patrona strażaków: Zobacz niepublikowane zdjęcia pożaru sprzed 41 lat Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Autorem zdjęć z Lublina sprzed 41 lat jest Wojciech Leon Turżański, wtedy uczeń Staszica. Fotografie publikujemy po raz pierwszy. Przyczyną pożaru miała być nieostrożność dzieci w czasie zabawy.
 • Ukradł zakupy mężczyźnie stojącemu na przystanku. Grozi mu 15 lat Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Policjant po służbie zatrzymał 28-latka, który ukradł siatkę z zakupami mężczyźnie stojącemu na przystanku. Złodziejowi grozi do 15 lat więzienia.
 • Podstrefa ekonomiczna na Felinie: Będą kolejne inwestycje Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Jeszcze w tym kwartale amerykański koncern Ball Packaging Europe chce zwiększyć zatrudnienie w swoim lubelskim zakładzie.
 • Wycinka drzew na Bronowicach: Kto poprzewracał krzyże? Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Wycinka 77 drzew ze skweru na Bronowicach odbiła się głośnym echem. Postawione tam w proteście krzyże w niedzielę zostały poprzewracane.
 • Załoga PZL-Świdnik będzie protestować przeciwko decyzji MON (WIDEO) Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Pracownicy zakładów lotniczych i mieszkańcy miasta wyjdą na ulice Świdnika. Nie godzą się na „kradzież zwycięstwa w przetargu śmigłowcowym”.
 • Zderzenie 3 samochodów w Białej Podlaskiej Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Do wypadku w Białej Podlaskiej doszło kilka minut po godz. 15. Jak wynika ze wstępnych ustaleń zawinił kierowca śmieciarki sprzątającej miasto, który jadąc obwodnicą Białej Podlaskiej chciał skręcić w lewo, w ulicę Francuską.
 • Pokrzywdzeni przez Wakacje Travel zapłacą kary, bo nie przyszli do sądu Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Po 500 zł kary za nieusprawiedliwione stawiennictwo w sądzie zapłaci sześć osób pokrzywdzonych w sprawie biura turystycznego.
 • Matura 2015: Polski (ODPOWIEDZI, ARKUSZE) Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Pierwszy dzień matur za nami. Zastanawiacie się, jak Wam poszło? Oto przykładowe odpowiedzi przygotowane przez Ewę Kalbarczyk, nauczycielkę j. polskiego z Międzynarodowego LO im. Paderewskiego w Lublinie. Prezentujemy ponadto jej komentarze do tematów wypracowań.
 • Lubelska fabryka cukierków ma nowego szefa. Prezesem „Pszczółki” został Leszek Wertejuk Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Rada Nadzorcza Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. wybrała nowego prezesa. – Będę konsekwentnie prowadził działania zmierzające do dalszego wzrostu rangi spółki na rynku polskim oraz międzynarodowym – mówi Leszek Wertejuk.
 • Wybory prezydenckie 2015: Lubelski PiS namawia do głosowania Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  - Zależy nam na tym, żeby wybory odbyły się w godnych nastrojach, żeby wszyscy obywatele naszego miasta i województwa wzięły w nich udział - podkreślał poseł Krzysztof Michałkiewicz.
 • "W naszej szkole nie ma dzieci niewierzących". Billboardy z takim hasłem zawisły w Lublinie Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
  Siedem billboardów z hasłami nawiązującymi do dyskryminacji w szkołach niewierzących dzieci pojawiło się na ulicach Lublina. To w ramach kampanii "Równość w szkole".
 • Miliony na ulice w centrum i pl. Litewski. Miasto zaoszczędzi na kolejnej galerii Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • "W naszej szkole nie ma dzieci niewierzących". Billboardy na Lubelszczyźnie prowokują Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • Była partnerka piłkarza nabrała prawie 200 osób na ubezpieczenie OC. Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • Była partnerka piłkarza przywłaszczyła sobie OC 200 osób Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • Matura 2015. Wrażenia maturzystów. Egzamin z polskiego był łatwy Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • Wrażenia maturzystów. Egzamin z polskiego był łatwy Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
 • Ciężarówka wymusiła pierwszeństwo. Cztery osoby w szpitalu Tue, 05 May 2015 06:30:02 CEST
Nowości na stronie
przewiń >>
 • Bezpłatne szkolenie dla seniorów Tue, 19 Mar 2013 20:53:09 +0000
  Pomóż babci lub dziadkowi trafić na tą stronę, wyślij ich na bezpłatne szkolenie. Biblioteka Publiczna w Parczewie organizuje spotkanie dla seniorów w ramach akcji Tydzień z internetem. Zostało mało czasu – termin czwartek 21 marca godz. 10:30 – 12:00
 • Robimy (w Parczewie) musical Sat, 24 Mar 2012 18:41:58 +0000
  W dniu 18 marca w restauracji „Alma” w Parczewie odbył się koncert podsumowujący projekt „Robimy Musical”. Projekt został zrealizowany przez Parczewski Dom Kultury w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszam na relację filmową z finału imprezy.
 • Rodzinne kolędowanie cz.1 Wed, 07 Mar 2012 19:32:59 +0000
  6 stycznia w II Powiatowych Prezentacjach Kolęd i Pastorałek wzięło udział ok. stu wykonawców (zespoły ludowe i śpiewacze, soliści) z powiatu parczewskiego. Zaśpiewały zespoły: „Sosna” z Sosnowicy, „Rumenok” z Hołowna, „Wrzeciono” z Podedwórza, „Kamelia” i „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego”, „Jednolatki” … Czytaj dalej
 • IV Parczewski Miting Rowerowy – wyścig Thu, 01 Mar 2012 19:41:42 +0000
  11 czerwca 2011 obył się wyścig kolarski drogami powiatu parczewskiego na trasie Parczew  – Dębowa Kłoda – Uhnin – Kodeniec – Podedwórze – Jabłoń – Parczew 62 km (dla większości kategorii obowiązywał dystans 122 km, czyli trasa x2). Wcześniej został … Czytaj dalej
 • XX finał WOŚP Fri, 10 Feb 2012 18:14:24 +0000
  Główny koncert XX Finału WOŚP odbył się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie publiczność mogła podziwiać umiejętności wokalne i taneczne lokalnych artystów. Na scenie zaprezentowały się m.in. dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych nr 1 i 2 w Parczewie, grupy … Czytaj dalej
 • V przegląd chórów Mon, 06 Feb 2012 17:12:54 +0000
  W dniu 29 stycznia 2012 w parczewskiej bazylice odbył się piąty przegląd chórów z dekanatu i powiatu parczewskiego. Gościnnie wystąpił także chór męski z Międzyrzeca Podlaskiego. Ponad godzina wspólnego kolędowania zarejestrowana kamerą.
 • Wycieczka zaktualizowana Mon, 06 Feb 2012 17:10:06 +0000
  Zapraszam do obejrzenia zaktualizowanej wycieczki wirtualnej po Parczewie. W znacznej mierze są to całkowicie nowe etapy – obejmujące tereny ekspansji miasta w kierunku Wierzbówki i Siedlik, a także zmieniające się szybko osiedle Laskowska. Przy pierwszej okazji (w roku 2011) uszczegółowione … Czytaj dalej
Kamera internetowa
Reportaże fotograficzne
Miasto w obiektywie